ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนทรวิศณุก่อสร้างและการค้า

SUNTHORN VISANU CONSTRUCTION AND TRDING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003455
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
27/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 122/1 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย