ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาจักร์ยนตร์

MAHAJAKYONTR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003447
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
27/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 386 ถนนมหาจักร์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น