ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมสันติ

COLUCK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003421
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 566/6 ถนนกิจพานิช แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์