ห้างหุ้นส่วนจำกัด การนายหน้า

BROKERAGE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003412
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 49 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง