ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีแอนด์ไรชาร์ต

LEE & RETCHARD LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003391
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
26/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 66 ซอยสุสาน ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ