ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์วีระและบุตร

VIRA AND SONS SAW MILL LTD., PART..

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003340
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
21/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10/11 ถนนพิบูลย์สงคราม แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง