ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.ยัง

H. YOUNG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003323
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 127 ซอยกิ่งจันทร์ ตรอกจันทร์ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ