ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสหกิจ

BOON HA KIT LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสหกิจ (ID: 0103504003293) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/6/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 15/72 ถนนสมเด็จเจ้าพระยาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 60,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504003293
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/6/2504 พ.ศ.
(63 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
19/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
60,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง