ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผลทรงวาด

SONG WARD AGRICULTURAL PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003269
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 931 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46313 การขายส่งผักและผลไม้