ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งวิเชียร

UNGVICHIAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003200
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
14/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 273 ถนนมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง