ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสรรพกิจ

THON SUANPAKIT LTD.PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003196
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 61 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15201 การผลิตรองเท้าหนัง