ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมฮวดเทรดดิ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003170
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/6/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
13/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 27,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 566 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง