ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรเบิตสัน แอนด์ แอสโซซิเอตส์

ROBERTSON AND ASSOCIATES LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003145
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น