ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผลเซ่งเชียงล้ง

SENG CHIANG LONG PRODUCE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003048
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1091-1093 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ