ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มกุ่ยเฮงหลี

LIM KWUI HENG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003030
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
5/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 170 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า