ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทอดศักดิ์พาณิชย์

TMERDAKDIPMANICM LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003013
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 310,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 742/18 ซอยเศรษสุนทร ถนนพระราม 5 แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46631 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต