ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหจักรยาน

UNITED CYCLE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002998
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 339 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์