ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่นอนสุขวัฒนา

SUKVATANA LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002971
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/6/2504 พ.ศ. (63 ปี 16 วัน ที่แล้ว)
1/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 57/1-4 ซอยหทัยราษฎร์ 5 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47591 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน