ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งเซี้ยงพานิช

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002921
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
25/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 234,214,216 ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์