ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีโลหะ

SRI LOHA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002891
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
23/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 683 ถนนตรอกจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33200 การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์