ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมและการค้า

THAI VIVITANA INDUSTY AND TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002858
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2504 พ.ศ. (63 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
23/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1987/1 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น