ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรร่วมเชียง

RUOM CHIANG SAWMILL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002840
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
22/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 10/1 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้