ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานแหนบสมบูรณ์สปริง

SUMBOOM SPRING MANUFACTURING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002769
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 99/423 หมู่ที่ 5 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 29309 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น