ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมนุมการสร้าง

CHUMNUM CONSTRUCTION LTD., PARY.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002751
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
17/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1109/2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย