ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมนุมการสร้าง

CHUMNUM CONSTRUCTION LTD., PARY.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมนุมการสร้าง (ID: 0103504002751) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/5/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1109/2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504002751
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/5/2504 พ.ศ.
(63 ปี 1 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
17/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง