ห้างหุ้นส่วนจำกัด คานเรือเทียมหลี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002653
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 26/12 หมู่ที่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 14 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงจอมทอง* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 30110 การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ