ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีเบเยอร์

TMAVEE RUNG LTD.,PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีเบเยอร์ (ID: 0103504002629) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/5/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตสีน้ำมันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและน้ำมันทาไม้ มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504002629
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/5/2504 พ.ศ.
(63 ปี 2 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
9/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง