ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีเฮียงการก่อสร้าง

KEE HJANG CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002611
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2504 พ.ศ. (63 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
9/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 927 ตรอกศาลเจ้าอาเหนี่ยว ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย