ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิกตอรี่เทรดดิ้ง

THAI VICTORY TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002441
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1091/226 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33132 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการบำบัดรักษา