ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่งเซ้งโปร์ดิ้วซ์

THONG SONG PRODUCE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002394
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 221 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง