ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพิพัฒน์

SAHA PIPHAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002386
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
27/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 176 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46521 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์