ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.พี.แลบ

I.P.LAB LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002378
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/4/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 101 ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์