ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ยูเนี่ยนดิสเปนซารี่

P.S.UNION DISPENSART LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002360
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 51,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1463/11 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซอยวัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์