ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.แสงทอง

L SANG TONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002238
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 88/1 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง