ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทงมง เทรดดิ้ง

THONG YONG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002220
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 167 ถนนสุริยวงศ์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น