ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสตาร์

NEWSTAR LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสตาร์ (ID: 0103504002181) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/4/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 112/1 ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504002181
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/4/2504 พ.ศ.
(63 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
18/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง