ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี่ลี่เชน

M. LILY CHEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002157
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 5 วัน ที่แล้ว)
17/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 509 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ 86101 กิจกรรมโรงพยาบาล