ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหบุญสิน

BUANG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002149
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
14/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 148 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47190 การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป