ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายวัฒนา

SAMAI VATANA LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002131
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
14/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3 ซอยท่าเรือหวั่งหลี ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม