ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสิต

JSYSDIT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001975
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 618 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม