ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันทัดกสิกิจ

SANTUD KASIKIT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันทัดกสิกิจ (ID: 0103504001924) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/4/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1170 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504001924
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/4/2504 พ.ศ.
(63 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
5/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง