ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมพัฒนาพาณิชย์

HOONG SENG HONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001916
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
4/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 168/2 ตรอกสองพระ ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า