ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งจิว

LANG CHEW LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001894
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 19 วัน ที่แล้ว)
4/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 98/1,98/2 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์