ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องอาหารทิบท๊อบ

TIP TOP RESTAURANT LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องอาหารทิบท๊อบ (ID: 0103504001843) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/3/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 46-48 ถนนพัฒน์พงษ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504001843
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/3/2504 พ.ศ.
(63 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
31/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง