ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรคงแสง (2505)

KONG SANG (2505) SAW - MILL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001827
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 22 วัน ที่แล้ว)
30/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 32/10-10/5 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้