ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบุรีอิมปอร์ต

DHONBURI IMPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001819
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
30/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 857/1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง