ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสงี่ยมพัฒนา

SA-NGIAM DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001797
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์