ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียงการีลา

SHANGARILLA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001789
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 22 วัน ที่แล้ว)
30/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 119,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 166-166/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47222 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์