ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสเมืองพานิช

CHARUSMUANG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001754
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 27/3 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย