ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์ติ่มพงษ์หล่ง

TIM PONG LONG SAWMILL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001746
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
28/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 674 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น