ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001738
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 78 ตรอกไข่ ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน